Opvoeden, opleiden en
opgroeien doe je samen

Het 6e Jorik Symposium

Opvoeden, opleiden en opgroeien doe je samen

Hoe signaleren we problemen bij jonge kinderen? Wat is nog “gewoon” en wat niet meer? Hoe kunnen school en ouders elkaar aanvullen? Positief opvoeden, wat is dat eigenlijk? Op het 6e symposium van Stichting Jorik staan deze vragen centraal.
 

Voor wie
Sinds 2002 organiseert Stichting Jorik eens in de twee jaar een symposium voor uitvoerend werkers, leidinggevenden en beleidsondersteuners uit de sectoren onderwijs, jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie en kinderopvang. Naast het uitwisselen van actuele kennis over inzichten en interventies, is het versterken van de intersectorale en regionale samenwerking ook een doelstelling.
 

Jonge risicokinderen
Of een kind een risicokind is, hangt af van erfelijke factoren, invloeden tijdens de zwangerschap en de omgeving. Ook speelt mee hoe er naar een kind gekeken wordt. Ouders, leerkrachten, hulpverleners spreken niet altijd elkaars taal. Samenwerking is echter een voorwaarde voor succesvol signaleren en aanpakken van problemen.

In dit symposium is aandacht voor:

  • de voordelen en valkuilen van vroegsignalering;
  • voorbeelden van “good practice” als het om ketenaanpak gaat;
  • praktische signalerings- en preventieprogramma’s.
  • zorgarrangementen van onderwijs en zorg voor de jeugd
  • voortgang van de samenwerking in de centra voor jeugd en gezin

Na de hoofdlezing kunnen deelnemers kiezen voor een subplenaire lezing of voor één van de deelsessies.De Simone Buitendijk award
Tijdens het symposium zal ook de Simone Buitendijk award uitgereikt worden. TNO stelt een prijs, de “Simone Buitendijk award” ter beschikking voor onderzoekers werkzaam op het gebied van preventie en gezondheid van het jonge kind. De prijs bestaat uit een award en een bezoek aan een congres naar keuze tot een maximum van €2.000,-.


Het onderzoek moet betrekking hebben op jonge kinderen en gezondheid in de ruimste zin van het woord en moet toegepast van aard zijn. Het onderzoek behoeft op de uitreiking niet gepubliceerd te zijn. Lopend onderzoek komt ook voor indiening in aanmerking. Op de website: www.stichtingjorik.nl vindt u meer informatie over de voorwaarden en vorm van indiening voor deelname aan de prijsvraag.